เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี "ลดเค็ม ลดโรคไต ผู้สูงวัยไตแข็งแรง" โดยมี พญ.วนิดา สมบูรณ์ศิลป์ แพทย์ผู้เชียวชาญโรคไต จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้การป้องกันโรคไต โดยมีคณะผู้บริหาร นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มาพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ มีกิจกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุด้วยบาสโลบอะเมซิ่งสุพรรณ โดยจิตอาสาชมรมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี