วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 มีนายมนัสพงศ์ พรหมพิิศิษฐ์พงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้เดินขอบคุณร้านค้าที่มาออกร้านในงานทุกร้าน ในค่ำคืนนี้มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว,แสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน,การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ,การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสี,การสาธิตการทำขนมเมนู "ขนมกุ่ยช่าย" ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ,การสาธิตการทำขนมเมนู "ขนมถั่วแปบ" ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และการแสดงของศิลปินวง "L.กฮ." ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธา (ถนนม้าสีหมอก) ใกล้วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส