เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คนเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรรบุรี โดยมีนายปภัสสร ผลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครั้งนี้ ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี