วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นทั่วไทย ปั่นไปด้วยกัน กับ "โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน ปี 2" เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง โดย มูลนิธิสากลเพื่่อคนพิการ จัดเพื่อบริจาคเงินสมทบสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยการปั่นครั้งนี้ปั่นตั้งแต่ กรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดนครปฐม รวมทั้งหมด 15 จุด ระยะเวลาในการปั่น ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจุดที่ 14 ของการปั่นในครั้งนี้ โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร-แจ่มใส)