วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายภาครัฐ "หลักสูตร การทำกระหรี่ปั๊บ ไส้ไก่" มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมรับการฝึกอบรม
ณ ลานจอดรถดับเพลิงสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี