เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ภายใต้ชื่อ "ปราสาททองเกมส์" ได้มีพิธีเปิดและมีการแห่ริ้วขบวนกีฬาสี เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและสร้างความสามัคคีของนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง