เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 ซึ่่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดขึ้นนั้น ในค่ำคืนวันนี้ ได้มีการประกวดการทำอาหารเมนู "ข้าวเหนียวเปียกใส่สมหวัง" ในเวทีโชว์ชิม มีร้านอาหารจำนวน 5 ร้านส่งเข้าประกวด,การสาธิตทำขนมสัมปันนี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี,การแข่งขันกินเร็ว,,การแสดงของนักเรียนโรงเรียนศุภลักษณ์ ,การแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนโรงเรียนปัญญานุกูล และได้รับเกียรติจากนายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับการประกวดทำอาหารเมนู "้ข้าวเหนียวเปียกใส่สมหวัง " และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการทำขนมสัมปันนี ,การแสดงของศิลปินวง เด็กเลี้ยงควาย ณ สนามสังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธา (ถนนม้าสีหมอก) ใกล้วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส