เมื่่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ซึ่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดขึ้น ในคำคืนวันนี้มีการประกวดการทำอาหารเมนู "ข้าวผัดปลานิล" มีร้านค้าเข้าประกวดจำนวน 6 ร้าน การสาธิตทำขนมโดนัทจิ๋ว จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี การประกวดกินเร็ว การประกวดและมอบรางวัลร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ และการแสดงของศิลปินวง โป่ง หิน เหล็ก ไฟ ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธา (ถนนม้าสีหมอก) ใกล้วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส