เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ดนตรีเพื่อประชาชน โดยมีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ โดยมีน้องๆ เยาวชนร่วมแสดงความสามารถทางด้านดนตรี นอกจากนี้ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้เยี่ยมชมการสาธิตประกอบอาหาร "ห่อหมกปลาช่อน" ในเวทีโชว์ชิม ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดงานเป็นวันที่สามของการจัดงานฯ การประกวดกินเร็วในเวที โชว์ชิม การสาธิตทำขนมยิ้มเสน่ห์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และการแสดงจากศิลปินวง ทรงไทย ณ สนามสังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธาใกล้วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส