วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ส่งมอบป้ายจราจรแบบตั้งชั่วคราวถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 80 ป้าย ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สมพร พุกหอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี