เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากนายเอกพันธุ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณ และนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณ สาธิตประกอบอาหาร "ผัดไทใส่สมหวัง" ในเวทีโชว์ชิม ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดงานเป็นวันที่สองของการจัดงานฯ ได้มีการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี การประกวดกินเร็วในเวที โชว์ชิม การสาธิตทำขนมเปียกปูนใบเตย จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและการแสดงจากศิลปินวง ปู่จ๋าน ลองไมค์ และ เคนน้อย ร้อยลีลา
ณ สนามสังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธาใกล้วิทยาลัยสารพัดช่า
บรรหาร-แจ่มใส