วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมร้านอาหารที่มาตั้งร้านจำหน่ายอาหารในงานดังกล่าว มีการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
การแสดงของวงดนตรี Mashcender
ซึ่งงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 18 ก.พ. 62 โดยแต่ละคืนจะมีการแสดงของศิลปินชื่อดัง และการแสดงของน้องๆ หนูๆ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค อย่าลืมมาช็อป ชิม ชม กันนะคะ