เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ที่มาศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิงแวดล้อมในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และชมรม ส.ส.ช. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี