เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกาาดูงานจากเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาให้การต้อนรับ และได้มีการแสดงการต้นบาสโลบอเมซิ่งสุพรรณบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร