วันที่ 25 มกราคม 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ้เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ตามโครงการจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ในชืองานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 โดยมีวิทยากรจากทีมงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี