วันที่ 25 มกราคม 2562 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ในชื่อ วันวิชาการ ท.2 61 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง