เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในงานนี้และเป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,พระพี่นางสุพรรณกัลยาณี ,สมเด็จพระเอกาทศรถ และเหล่าทหารกล้าผู้ร่วมรบในสงครามยุทธหัตถี และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องค์มนตรีฯ เป็นตัวแทนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ (รัชกาลที่ 10) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาถวายราชสักการะฯ วางพานพุ่ม ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี