เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการทำบุญตลาดสดเทศบาล 3 โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าแม่ในตลาด ร่วมพิธี ณ ตลาดสดเทศบาล 3