เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้นำข้าราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงานรัฐพิธีครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี