เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้ครูและบุคลากรดีเด่น และร่วมรดน้ำขอพรแด่ครูอาวุโสที่ปลดเกษียณแล้ว ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี