เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาภายใน (กีฬาสี) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ได้มีริ้วขบวนของนักเรียน ,นักกีฬาวิ่งคบเพลิงให้ประธานในพิธีจุดเปิดงาน มีการแข่งขันกีฬานักเรียนเด็กเล็ก และครูร่วมแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้ด้วย ณ สนามหญ้าโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส