เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ในการให้รายละเอียดของผู้สูงอายุและการดูแลรักษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี