เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม Kick Off เริ่มต้นแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานพิธีดังกล่าวฯ มีการแสดงพลงอีแซวเชิญชวนคัดแยกขยะลดพลาสติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองฯ ,พิธีเปิดแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายกงานโดยนายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ,มีการลงนามปฏิเสธการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร "Say No Foam " ,รับมอบชุดถังขยะต้นแบบสาธิต ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ,มอบถุงผ้าและมอบธง ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน บริษัทห้างร้าน สมาคม/ชมรมที่ร่วมกิจกรรม และร่วมเดินรณรงค์ประกาศแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอยบรรหาร)