เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี