เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ให้กับข้าราชการ ,พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี